Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Botanicos.fi /Avelida Oy Y-tunnus 3107451-2

sähköposti: info(at)botanicos.fi

+358 44 245 2244

Botanicos.fi / Avelida Oy ei ole erikseen määrittänyt tietosuojavastaavaa.

2. Rekisterin nimi:

Botanicos.fi - verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterissämme ovat rekisteröityneinä yrityksemme olemassa olevat ja potentiaaliset yksityis- ja yritysasiakkaat sekä yritysasiakkaiden luonnolliset henkilöt.

3. Asiakasrekisterin käyttö:

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Botanicos.fi:n ja asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen verkkokaupasta tilaaminen edellyttää henkilötietojen antamista.

Keräämme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden kuten kirjanpidon sekä asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

4. Asiakasrekisterin henkilötietosisältö:

Yksityiset henkilöt:
Yksityishenkilön nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja mahdollisesti henkilötunnuksen maksunvälitystä varten.

Yritysasiakkaat:
Yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero, laskutus- ja toimitusosoite, laskutustiedot ja verkkosivujen osoite

Emme tee asiakkaitamme koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

5. Henkilötietojasi vastaanottavat ja käsittelevät mahdollisesti:

- yrityksemme ja sen työntekijät
- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
- IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme ja verkkokauppaamme

6. Säilytämme henkilötietojasi:

+ verkkokaupassa viiden vuoden ajan
+ sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
+ kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

7. Asiakasrekisterin suojauksen periatteet:

Tiedot on tallennetu palveluntarjoamme ylläpitämään tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta niihin oikeus.

8. Sinulla on seuraavat oikeudet:

- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
- oikeus tehdä valitus Botanicos.fi / Avelida Oy:lle tai valvontaviranomaiselle

Voit tarkistaa itseäsi koskevat tiedot olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä tai jos henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

9. Asiakastietoja kerätään seuraavilla tavoilla:

Verkkokauppamme kautta tietonsa antaneet asiakkaat ja rekisteröityneet
Palaute- ja tarjouspyyntölomake
Sähköposti, puhelin ja tekstiviesti
Google Analytics

Rekisteröityjen tietoja voidaan luovuttaa Botanicos.fi /Avelida Oy:n määritetyille alihankkijoille tai kumppaneille palveluiden ja tuotteiden myynti-, ylläpito ja mahdollistamistarkoituksessa.

Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle se tehdään Suomen henkilötietolain ja EU tietosuoja-asetusten mukaan.